Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Społeczny wehikuł czasu: „Kropla mleka” dla niemowląt [FOTO]

Wojciech Lipiński, ngo.pl
3 sierpnia 2020
Źródło: fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Narodowej i Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Informacje faktograficzne zaczerpnięto z: 1) Sosnowska Joanna "Działania towarzystwa "Kropla mleka" na rzecz opieki nad dzieckiem i matką w Łodzi w latach I wojny światowej", Studia z historii społeczno-gospodarczej, tom XI, 2013 r.; 2) Bołdyrew Aneta "Żłobki i stacje "Kropla Mleka" jako placówki wspierające ubogie rodziny w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku", Wychowanie w rodzinie, tom XIV (2/2016).
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu. Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Pomóż nam pomagać dalej

Komentarze